Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej samochodu obejmuje różne sytuacje.

Ubezpieczenie OC samochodów dotyczy przede wszystkim rozliczenia strat powstałych w wyniku kolizji lub wypadku samochodowego na autostradzie. Niniejsza polisa obejmuje obrażenia ciała oraz uszkodzenia mienia. Kluczowym rozróżnieniem jest to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest powiązane z konkretnym samochodem, a nie z właścicielem pojazdu.
Wszyscy słyszeli o tej polityce, ale czy naprawdę rozumiemy, przed czym nas ona chroni? Co obejmuje ubezpieczenie OC i ile kosztuje?

Czym dokładnie jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Jako ubezpieczenie obowiązkowe w Polsce, ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych jest określone przez prawo i jest takie samo w każdej firmie, co oznacza, że ​​jest to potrzeba prawna. Według niego odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje „jeżeli właściciel lub kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu, skutkującej śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub utratą, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.”

Co to w praktyce oznacza?

Zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego i kiedy będzie ono skuteczne, jest niejasne. Ubezpieczenie OC pojazdu zostanie włączone, jeśli w wyniku eksploatacji naszego samochodu wyrządzimy szkodę cudzej własności lub osobie. Należy zauważyć, że uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdu obejmują uszkodzenia spowodowane wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu, załadunkiem i rozładunkiem, a także uszkodzenia spowodowane zatrzymaniem, parkowaniem lub parkowaniem pojazdu. Wiele z tych aspektów jest pomijanych przy rozważaniu zakresu ochrony zapewnianej przez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zastrzeżenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szeroki zakres zdarzeń i ważne jest, aby zrozumieć zarówno zakres ochrony, jak i obowiązujące wyłączenia. Zgodnie z art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez kierowcę właścicielowi samochodu, a także za szkody w frachcie, paczkach lub bagażu przewożonym za opłatą; polegająca na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych i innych kosztowności; polegający na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska m.in.

Które strony ma chronić polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej?

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pytanie, co jest objęte ubezpieczeniem, wiąże się z pytaniem, ile osób jest w stanie z niego skorzystać. Ubezpieczenie OC nie dotyczy jednego kierowcy, ale konkretnego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 35 ustawy, „obejmuje odpowiedzialność cywilną każdego, kto poruszając się pojazdem mechanicznym w okresie odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządza szkodę w związku z jego użytkowaniem”.

Zadbaj również o własne straty, jeśli je posiadasz.

Możemy rozważyć wykupienie opcjonalnego ubezpieczenia klimatyzacji teraz, gdy wiemy, co obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zawarliśmy umowę z Autocasco na pokrycie kosztów naprawy własnego samochodu – także w przypadku, gdy jesteśmy winni wypadku. Dodatkowo ochrona przed kradzieżą może być objęta zasięgiem AC.